Naše služby‎ > ‎

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE

Nabízíme výkopové a zemní práce minibagrem, kráčejícím bagrem MENZI MUCK 5000, dále HON UN53-1 a čelním nakladačem UNC 060, Tatra 148 sklápěč 6x6
 • odbahňování rybníků, čištění a hloubení příkopů
 • srovnání terénu čelní lopatou (terénní úpravy)
 • hloubení šachet a výkopů podkopovou lžící
 • pěchování zeminy hutnící deskou, vibračním válcem
 • provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací)
 • drobné bourací práce a úklidové práce na stavbách
 • odvoz, přemístění stavební sutě

 
                     UNC060        
 

 
Demoliční práce
nabízíme nejen bourací a demoliční práce, ale také čištění pozemků, či vyklizení nemovitostí a ploch před výstavbou
 • demolice stávajících objektů s odvozem suťi k recyklaci, na skládku či do sběru
 • vyklizení pozemku od stromů a náletových křovin
 • srovnání pozemku a jeho příprava na staveniště
 • vybourání septiků, odkališť, jam, sklepů
 • demolice betonových částí staveb kladivem 1t
 
 
Odvoz sutě, zeminy, stavebních hmot


 • přistavení kontejnerů Avia a následný odvoz sutě (4m2)
 • přistavení kontejnerů LIAZ a následný odvoz sutě (10m2)
 • dopravu zeminy, písku, štěrku, betonu, odvoz sutě
  
Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 nebo pište na   udrzbakomunikaci@seznam.cz