Naše služby‎ > ‎

OPRAVY SILNIC Turbem 5000Opravy povrchů pozemních komunikací tryskovou metodou (Turbo Patch)  Na výtluky, prosedliny, překopy, poškozené krajnice, spáry i na celou poškozenou plochu vozovky je pod tlakem nastříkána asfaltová emulze s předepsanou frakcí kameniva frakce 2/4 nebo 2/5. Samozřejmě ještě před tím místo očistíme tlakovým vzduchem, vyčistíme a vymeteme. Jako konečnou operaci provádíme zaštěrkování popř.zaválcování, čímž se prodlouží životnost provedené opravy.
 
Disponujeme dvěma soupravami Turba 5000 combi z důvodů velké poptávky po tomto druhu opravy  Velikost ošetřené plochy je různá v závislosti na poškození. Pro stanovení celkových nákladů na konkrétní opravu je nutné místo vidět a vyhodnotit.

Zametání výtluků v ceně

Pracovní teplota emulze je do 70°C. Nejprve se pustí z chobotu jen vzduch pod tlakem, kterým se vyfouknou nečistoty z výtluků. Konec pracovního ramene obsahuje zabudované trysky, kterými se na prolétající štěrk stříká emulze a touto směsí se postupně vyplní celý výtluk. 

Trysková technologie je jedna z nejlevnějších a nejrychlejších možností, jak obnovit silně poškozené komunikace. V průměru je až o polovinu levnější, než jiné technologie.

Při použití stroje Turbo 5000 COMBI je oprava všech komunikací rychlá a šetrná k životnímu prostředí a bez významného omezení dopravního provozu (nanesená směs rychle tuhne).

Lze s ní vyspravit praskliny ve vozovce, zalévat spáry při pokládce balené směsi (viz níže), ale i udělat kompletně celou dosud jen štěrkovou cestu. Takový požadavek jsme už také plnili (vyrovnání povrchu štěrkové cesty, zhutnění a pak kompletní přestříkání TURBEM a zaválcování). Obec to vyšlo nejlevněji. Jednalo se o cestu s nenáročným provozním zatížením. 

                                             


                                       
           
       

              oprava krajnice poškozena


          
               
   
 celoplošné opravy místních komunikací Patchmatic (Turbo 5000 Kombi)